Dökülmelerde Alınacak Önlemler

       Döküldüğünde         

Uygun bir depolama alanına alınarak katı atık kurallarına uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

       Çevresel tedbirler

Maddenin drenaj ve sulu ortamlara direkt olarak girmesi önlenmeli ancak uygun konsantasyonda limit değerler kontrol edilerek atık ya da arıtma deposuna alınmalıdır. Suya karışması Ph yükselmesine neden olacağı için pH mutlaka 5-5 -8 arasına getirilmelidir.

       Kişisel Tedbirler

Temizleme esnasında koruyucu elbise giyilmeli cilde ve gözlere sıçraması engellenmeli büyük miktarda döküldüğünde kum veya toprakla karıştırarak toplanmalı uygun konteynerlara alınarak yerel şartnamelere göre bertaraf edilmelidir.