Yönetmeliklere Göre Sınıflandırılması

Tehlike Sembolleri

Ürünün tedariki tehlikeli olarak tanımlanmamaktadır.

Sembol             : C  korozif

Risk Tanımları

R   35 36/38 cilt ve göz temasında alerji yapabilir.

Güvenlik Tanımları

S 26 gözle temasın da bol su ile yıkanmalıdır.Tıbbi yardım alınmalıdır.

S36/37/39 çalışırken uygun koruyucu gözlük eldiven maske kullanılmalıdır