Stabilite ve Reaktivite

Stabilite

Normal şartlarda stabil

Uzak durulması gereken materyaller

Asitlerle reaksiyonunda aşırı ısı açığa çıkaracağı için kaçınılmalıdır

Alkol ve kloroform karışımıyla ekzotermik reaksiyon verir.

Akrolein ve akronitril ürünün varlığında şiddetle polimerize olur.

Maleik anhidritn patlayıcı biçimde dekompoze olmasına neden olur

Trikloretilenle ısıtılması patlayıcı  klorasetilenik türevlerin oluşmasına neden olabilir.

Tehlikeli Dekompozüsyon Ürünleri

Alüminyum ,çinko, kalay, kurşun bakırla yüksek tutuşabilir gaz Reaksiyonu verir.