Kullanma ve Depolama

Taşıma

Dökülmesini neden olacak herhangibir tedbirsizliğe izin verilmemelidir .Taşıma kapları sıkıca kapalı olmalı nem alması engel olunmalıdır. > % 20 ve 60 C  karbon çelikte korozyon oluşturabilir

Depolama

Depolama alanı kuru olmalıdır. Depolama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.Ürünün bulunduğu kapların kapakları sıkıca kapalı olmalıdır Çalışma alanı yakınında duşlar bulunmalıdır. Alüminyum ve hafif metallerle teması engellenmelidir(Bunların ürünle temasında hidrojen gazı veya tutuşabilir gaz çıkma riski sözkonusudur.).Acrolein, Alkoller , maleic anhidrid ,trikloretilen gibi organik ürünlerden uzak tutulmalıdır.