Ekolojik Bilgiler

 Ürünün  herhangibir tedbir alınmadan doğrudan atık sulara karışmasına izin verilmemelidir.

Yerel şartnamelere uyulmalıdır Kronik Ekolojik zehirlenme ile ilgili bir very mevcut değildir