Doğada Uzaklaştırma

Yerel boşaltım yönetmeliklerine uygun deşarj edilmesine dikkat edilmelidir.

Depoların atılması

Ambalajlar geri dönüşüm belgesi olan firmalar tarafından temizlenerek yeniden kullanılabilir.  

Kontrollü İmhası

Özel atık yakılması yetkililerin izniyle mümkündür.EWC Atık No 070604