Diğer Bilgiler

Bu bilgiler, yayınlandığı tarih itibarı ile ürünün yapısını oluşturan hammaddelerin yapıları da baz alınarak ürünün taşıma kullanım , depolama ve tahliyesiyle ilgili güvenlik koşullarını ,mevcut literatür   

seviyesine bağlı olarak  açıklamak amacıyla sunulmuştur.Bu ürünün başka bir ürün ya da hammaddeyle karıştırılması durumuyla veya olağandışı başka bir durumdaki özellikleri garanti etmez.